Het verloop van de mediation


Intake
Het start met een kosteloos intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het proces er ongeveer uitziet. We bespreken de van te voren naar jullie gestuurde stukken en uiteraard wat jullie van mij mogen verwachten en wat ik van jullie verwacht.

Mediationovereenkomst
Voorafgaand aan de gesprekken ondertekenen we met elkaar een mediationovereenkomst. Hier zijn alle voorwaarden en afspraken in opgenomen. Belangrijk is dat de partijen vrijwillig deelnemen aan de mediation, zich beiden ertoe willen zetten om tot een oplossing te komen en dat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

Gesprekken
Het is niet goed in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn om tot een voor jullie gewenste oplossing van het conflict te komen. De uiteindelijke duur hangt af van verschillende factoren. 

Gemiddeld zijn er zo'n 4 gesprekken (รก 1,5 tot 2 uur) nodig.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de mediation op elk moment door elk van de partijen stopgezet kan worden.

Doel
Het doel van de mediation is dat jullie gezamenlijk tot een voor beide partijen gewenste oplossing van het conflict komen. Deze oplossing wordt vervolgens neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten

  • Intake gesprek is kosteloos
  • Mediation bedraagt 120 euro per gesprek (incl. btw) 
  • Bij particulieren is het gebruikelijk dat de kosten 50/ 50 worden verdeeld, tenzij beide partijen het erover eens zijn dit anders te verdelen
  • Bij arbeidsgerelateerde mediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor de mediation draagt
  • Reiskosten binnen een straal van 10 km rond Utrecht zijn inbegrepen, daarbuiten bereken ik 0,19 euro per km
  • Eventuele overige kosten, zoals de huur van gesprekruimtes en kosten voor het inhuren van derde deskundigen, kunnen worden doorberekend. Dit wordt uiteraard vooraf besproken.
  • Online mediation behoort tot de mogelijkheden


Een vooraf overeengekomen vast tarief voor de gehele mediation behoort tot de mogelijkheden. 

Indien gewenst kan er voorafgaand aan de mediation of na afloop van de mediation conflictcoaching plaatsvinden.