Het verloop van conflictcoaching

Intake
Het intakegesprek is kosteloos. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er speelt en waar jullie tegenaan lopen. Daarbij komt aan de orde wat jullie van mij mogen verwachten en wat ik van jullie verwacht als we dit proces samen aangaan.

Gesprekken
Tijdens de gesprekken gaan we vooral in op de concrete situatie die speelt, wat jullie rol hierin is en hoe jullie van ineffectief handelen naar effectief handelen komen.

Het is van te voren niet altijd goed in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn. Belangrijk is dat we steeds met elkaar blijven afstemmen. Jullie geven aan wanneer jullie voldoende aan de gesprekken hebben gehad.

De gesprekken duren 1,5 รก 2 uur.

Doel
Na de conflictcoaching is de onderlinge communicatie verbeterd, hebben jullie de moeilijkheden die speelden bespreekbaar gemaakt, meer begrip voor elkaar gekregen, meer inzicht gekregen in jullie eigen handelen en dat van de ander en hoe jullie dit handelen eventueel kunnen veranderen. Daardoor beschikken jullie over de tools om eventueel toekomstige irritaties of conflicten op een goede manier op te lossen.

Kosten

  • Intake gesprek is kosteloos
  • Conflictcoaching bedraagt 120 euro per gesprek (incl. btw) 
  • Reiskosten binnen een straal van 10 km rond Utrecht zijn inbegrepen, daarbuiten bereken ik 0,19 euro per km
  • Eventuele overige kosten, zoals de huur van gesprekruimtes kunnen worden doorberekend. Dit wordt uiteraard vooraf besproken.
  • Online conflictcoaching behoort tot de mogelijkheden